some image

Diensten

Diensten


Huisvestingsadvies

Ieder bedrijf staat op enig moment voor het dilemma waar het zich moet vestigen en wat de ruimtebehoefte op dat moment en in de toekomst zal zijn. Hoe groot is de ruimtebehoefte, wat is de beste vestigingsplaats, hoe is de bereikbaarheid en is er sprake van een zichtlocatie? Huren of kopen, verhuizen of verbouwen, opnieuw inrichten of het laten zoals het is?

Een groot aantal vragen dat niet dagelijks op het pad van een ondernemer komt.

Transformée verzorgt uw constructief succes.

Transformée kan u adviseren en begeleiden bij het invullen van uw huisvestingsvraagstuk. Aan de hand van onderzoek en inventarisatie wordt de ruimtebehoefte van uw organisatie inzichtelijk gemaakt en middels een op te stellen groeiscenario voorbereid op de toekomst van uw bedrijf. Transformée kan u ondersteunen en, indien gewenst, het gehele traject van u overnemen. De inzet van onze expertise op deelgebieden behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het advies van Transformée gaat verder dan alleen het invullen van uw huisvestingsvraagstuk. Het in kaart brengen en toetsen van de huisvestings-/facilitaire kosten behoort tot de mogelijkheden. Desgewenst dragen wij zorg voor het (her)aanbesteden van uw technische en/of facilitaire contracten en (re)organiseren wij uw facilitaire organisatie.

Projectmanagement

Een kwalitatief hoogwaardig bouwproject realiseren binnen overeengekomen planning en gesteld budget. Dat is wat iedere opdrachtgever van een bouwproject mag verwachten. Door toenemende regelgeving en verregaande specialisatie binnen de bouwsector wordt het realiseren van een bouwproject steeds complexer en tijdrovender terwijl de financiële risico’s en tijdsdruk steeds groter worden.

Transformée verzorgt uw constructief succes.

Transformée beschikt over een ruime ervaring en expertise op het gebied van bouwprojecten en kan u hierin adviseren. Desgewenst nemen wij u alle zorg uit handen en begeleiden wij het bouwproces van planvorming tot aan de oplevering en zelfs daarna.

Uiteraard is Transformée ook in staat u te ondersteunen op deelgebieden of bepaalde facetten van het bouwproces voor u in te vullen.

Interim/Transitie Management

De (internationale) concurrentie neemt steeds verder toe. Hierdoor worden bedrijven gedwongen weloverwogen keuzes te maken en te bepalen waar zij sterk in zijn en wat tot de kernactiviteiten van de onderneming behoort.

Variabilisatie van het kostenpatroon en outsourcing van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren, zijn beleidsmatige stappen die aan de orde komen in het streven naar optimale efficiency binnen organisaties. Trajecten die veel onderzoek, tijd, begeleiding en expertise vergen.

Transformée verzorgt uw constructief succes.

Transformée beschikt over een ruime ervaring in het onderzoeken van de mogelijkheden tot verbetering en het begeleiden van het (re)organisatietraject van uw vastgoed en/of facilitaire afdeling(en).

Uiteraard is Transformée ook in staat interim-management te leveren ter overbrugging van een periode waarin een organisatie niet kan beschikken over (voldoende) managementcapaciteit.